Câu chuyện thành công

100%

Học Sinh Đậu vào Đại
học mơ ước

90%

Học Sinh đang theo học trường Top
100 Mỹ, và Top 10 Canada, Úc

3,800,000,000

Học bổng cao nhất của học sinh AMV
cho 4 năm học

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Thành tích

ĐẬU VÀO CÁC TRƯỜNG:

   Harvard University

BACKGROUND:

   Tốt nghiệp Saigon International College

   GPA 4.0/4.0

   IELTS 7.5 - SAT 1,560

 

Thành tích

ĐẬU VÀO CÁC TRƯỜNG

   Northeastern University

   Rochester Institute of Technology: Học bổng 110,000USD

BACKGROUND

    Tốt nghiệp Drexel University (Mỹ)

    GPA 3.25/4.0

    

 

Thành tích

ĐẬU VÀO CÁC TRƯỜNG

   Lawrence University

   State University of New York

BACKGROUND

   Tốt nghiệp trường Phổ Thông Năng Khiếu

   GPA 9.1/10

   TOEFL 90 - SAT 1,420

 

Thành tích

ĐẬU VÀO CÁC TRƯỜNG

   University of Alabama – Tuscaloosa

   Berea College

   Rhodes College   

BACKGROUND

   Tốt nghiệp trường Trần Đại Nghĩa

   GPA 9.1/10

   IELTS 8.0 - SAT 1,460

 

Thành tích

ĐẬU VÀO CÁC TRƯỜNG

   School of the Art Institute of Chicago

   University of Massachusetts – Amherst

   Arizona State University

BACKGROUND

   Tốt nghiệp trung học nội trú Grier School (Mỹ)

   GPA 4.08/4.0

   TOEFL 116 - SAT 1,340

   AP Art: 100/100

 

Thành tích

ĐẬU VÀO CÁC TRƯỜNG

   Purdue University - West Lafayette

   Brandeis University

   Rutgers University-New Brunswick

   University of Massachusetts – Amherst

BACKGROUND

   Tốt nghiệp trường Quốc tế Việt Úc 

   Chương trình A-level

   IELTS 8.0 - SAT 1,440

   SAT subject: Toán 800

 

PHỤ HUYNH & HỌC SINH NÓI GÌ VỀ AMV

Hồng Mai - Sinh viên hệ Thạc sĩ

Đại học Northeastern, Mỹ - Hạng 9 toàn quốc Ngành Kinh doanh quốc tế

Chị Hồng Hạnh - Mẹ của Hồng Ân

Sinh viên Đại học Fraser Valley, Canada

Chị Yên Giang, mẹ của Yên Khê

Sinh viên trường nghệ thuật School of the Art Institute of Chicago # Hạng 2 Toàn quốc ngành Hội họa

Phương Như

Sinh viên Đại học Curtin, Úc

Chị Thu Hà, mẹ của Tiến Danh

Sinh viên Đại học Gannon, Mỹ

Hồng Mai - Sinh viên hệ Thạc sĩ

Đại học Northeastern, Mỹ - Hạng 9 toàn quốc Ngành Kinh doanh quốc tế

Chị Hồng Hạnh - Mẹ của Hồng Ân

Sinh viên Đại học Fraser Valley, Canada

Chị Yên Giang, mẹ của Yên Khê

Sinh viên trường nghệ thuật School of the Art Institute of Chicago # Hạng 2 Toàn quốc ngành Hội họa

Phương Như

Sinh viên Đại học Curtin, Úc

Chị Thu Hà, mẹ của Tiến Danh

Sinh viên Đại học Gannon, Mỹ