Câu chuyện thành công

100%

Học Sinh Đậu vào Đại
học mơ ước

90%

Học Sinh đang theo học trường Top
100 Mỹ, và Top 10 Canada, Úc

3,800,000,000

Học bổng cao nhất của học sinh AMV
cho 4 năm học

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Thành tích

ĐẬU VÀO CÁC TRƯỜNG

   California State University – Fullerton

   California State University – Long Beach

BACKGROUND

   Tốt nghiệp State University of New York – Plattsburgh

   GPA 3.94/4.0

 

Thành tích

ĐẬU VÀO CÁC TRƯỜNG

   University of British Columbia

   University of Alberta

BACKGROUND

   Tốt nghiệp trường Phổ Thông Năng Khiếu

   Sinh viên năm 3 Đại học Y Dược TP.HCM

   GPA 3.0/4.0

   IELTS 8.0 - SAT 1,450

 

Thành tích

ĐẬU VÀO CÁC TRƯỜNG

   University of Toronto

   University of British Columbia

   Carleton University

   McMaster University

   Simon Fraser University

BACKGROUND

   Tốt nghiệp Glenlyon Norfolk School (Canada)

   Chương trình Tú tài quốc tế (IB)

 

Thành tích

ĐẬU VÀO CÁC TRƯỜNG

   Úc:

   The University of Sydney: Học bổng 25%

   The University of Melbourne: Học bổng 50%

   Mỹ:

   The Pennsylvania State University 

   Singapore:

   Nanyang Technological University

BACKGROUND

   Tốt nghiệp trường Quốc tế Việt Úc 

   Chương trình A-level

   IELTS 7.5 - SAT 1,460

   SAT subject: Hóa 800, Toán 800, Lý 780

   Chủ tịch Hiệp hội sinh viên trường quốc tế Việt Úc.

   Thủ khoa trường.

   Trưởng các CLB: Hùng biện, Cầu long, Cờ.

 

PHỤ HUYNH & HỌC SINH NÓI GÌ VỀ AMV

Hồng Mai - Sinh viên hệ Thạc sĩ

Đại học Northeastern, Mỹ - Hạng 9 toàn quốc Ngành Kinh doanh quốc tế

Chị Hồng Hạnh - Mẹ của Hồng Ân

Sinh viên Đại học Fraser Valley, Canada

Chị Yên Giang, mẹ của Yên Khê

Sinh viên trường nghệ thuật School of the Art Institute of Chicago # Hạng 2 Toàn quốc ngành Hội họa

Phương Như

Sinh viên Đại học Curtin, Úc

Chị Thu Hà, mẹ của Tiến Danh

Sinh viên Đại học Gannon, Mỹ

Hồng Mai - Sinh viên hệ Thạc sĩ

Đại học Northeastern, Mỹ - Hạng 9 toàn quốc Ngành Kinh doanh quốc tế

Chị Hồng Hạnh - Mẹ của Hồng Ân

Sinh viên Đại học Fraser Valley, Canada

Chị Yên Giang, mẹ của Yên Khê

Sinh viên trường nghệ thuật School of the Art Institute of Chicago # Hạng 2 Toàn quốc ngành Hội họa

Phương Như

Sinh viên Đại học Curtin, Úc

Chị Thu Hà, mẹ của Tiến Danh

Sinh viên Đại học Gannon, Mỹ