Dịch vụ

Visa du học

AMV hỗ trợ học sinh – sinh viên xin visa du học các cấp phổ thông, cao đẳng, đại học, sau đại học. Sinh viên quốc tế không được phép đi học toàn thời gian bằng visa du lịch hoặc các loại visa khác.

Quy định về giấy tờ visa du học các nước tuy có khác nhau nhưng đều có cùng một số nguyên tắc chung như sau:

  • Thư chấp thuận nhập học.
  • Hồ sơ học tập: Học bạ, Bảng điểm.
  • Năng lực tiếng Anh: Chứng chỉ IELTS/ TOEFL/ Duolingo, SAT (nếu có), GMAT/GRE (nếu có).
  • Hồ sơ chứng minh nguồn tài chính, tài sản, bất động sản.
  • Kế hoạch học tập phù hợp.
  • Thể hiện sự ràng buộc chặt chẽ ở nước sở tại để chứng tỏ bạn sẽ quay về Việt Nam sau khi kết thúc khóa học.

Lưu ý: Mỗi trường hợp xin visa có hoàn cảnh khác nhau nên sẽ không thể cố định danh sách những hồ sơ cụ thể cần phải nộp.

Dịch vụ visa: Chúng tôi đảm nhận dịch vụ visa từng phần hoặc trọn gói hồ sơ visa du học các nước:

  • Visa du học Mỹ
  • Visa du học Canada
  • Visa du học Úc