Visa du lịch - Công tác

AMV cung cấp dịch vụ làm mới hoặc gia hạn visa du lịch – công tác đến Mỹ, Canada, Úc.

Dịch vụ hồ sơ visa Mỹ gồm:

  • Điền toàn bộ form xin visa theo quy định
  • Mua hộ phí xét visa Mỹ tại bưu cục
  • Book lịch phỏng vấn hoặc xin gia hạn theo quy định

Đối với làm mới visa Mỹ: 

  • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chứng minh tài chính theo quy định 
  • Luyện phỏng vấn xin visa

Đối với gia hạn visa Mỹ:

  • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ gia hạn visa cần thiết theo hoàn cảnh của từng cá nhân

Dịch vụ hồ sơ visa Canada & Úc gồm:

  • Điền toàn bộ form xin visa theo quy định
  • Viết thư giải trình kế hoạch du lịch – công tác
  • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chứng minh tài chính theo quy định
  • Theo dõi quá trình và hướng dẫn cung cấp hồ sơ bổ sung theo yêu cầu (nếu có)