Justice Institute of British Columbia

Các trang web cung cấp thông tin hữu ích về du học mỹ ... Tại đây, bạn có thể tìm kiếm thông tin theo nhu cầu: chương trình đào tạo ĐH hay sau ĐH, tìm hiểu....

Justice Institute of British Columbia

 • Canada, bang British Columbia, New Westminster

  VỊ TRÍ

 • 30,000

  SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

 • Công lập

  LOẠI TRƯỜNG

 • Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9

  KỲ NHẬP HỌC

 • Không

  HỌC BỔNG

 • Học phí/năm

  • Cao đẳng 16,500CAD
  • Đại học 16,500CAD
  • Sau đại học 16,500CAD

Justice Institute of British Columbia (JIBC) là học viện công lập hàng đầu ở Canada, với nhiều chương trình đào tạo đội ngũ các chuyên gia về lĩnh vực tư pháp và an toàn của cộng đồng xã hội thông qua các phương pháp như đào tạo, ứng dụng ngành nghề và nghiên cứu đặc biệt. Được thành lập vào năm 1978, những chương trình học của JIBC được công nhận đạt theo tiêu chuẩn quốc tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể sử dụng kiến thức, kỹ năng thực tế để ứng dụng trên toàn thế giới. JIBC cung cấp nền tảng giáo dục cho sinh viên với những kiến thức, kỹ năng cần thiết được đào tạo bởi những chuyên gia đầy kinh nghiệm trong ngành. Bên cạnh đó, JIBC cũng đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất nhằm cho sinh viên có cơ hội được tiếp cận những công nghệ tân tiến nhất trong nền kinh tế thay đổi, cùng với đó sinh viên có cơ hội được hợp tác với nhiều ngành nghề khác. Theo khảo sát của DASCO năm 2020, khoảng 83% sinh viên hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng giáo dục của trường. JIBC có thể tự hào nói rằng sinh viên tốt nghiệp từ JIBC có thể tạo sự khác biệt. 

 

Cao đẳng:

 • Kinh tế - Luật: Hành pháp, Quản trị khẩn cấp & an ninh, 
 •  Y tế - Sức khỏe: Nhân lực chăm sóc chuyên sâu, Khoa học sức khỏe

Đại học:

 • Kinh tế - Luật: Hành pháp, Quản trị khẩn cấp & an ninh

Sau đại học:

 • Kinh tế - Luật: Hành pháp
 • Y tế - Sức khoẻ: Quản lý khẩn cấp
 • Học viện công lập hàng đầu ở Canada
 • Chương trình học được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế 
 • Có tỷ lệ sinh viên hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng giáo dục cao đạt khoảng 83% (khảo sát của DASO, 2020)

Học phí*: $16,500

Chi phí sinh hoạt: $11,000

Phụ phí: $1,000

* Đây là mức học phí trung bình. Học phí của một số ngành có thể cao hơn mức trung bình.

 

 

 • Canada, bang British Columbia, New Westminster

  VỊ TRÍ

 • Công lập

  LOẠI TRƯỜNG

 • 30,000

  SỐ LƯỢNG SINH VIÊN

 • Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9

  KỲ NHẬP HỌC

 • Không

  HỌC BỔNG

 • Học phí/năm

  • Cao đẳng 16,500CAD
  • Đại học 16,500CAD
  • Sau đại học 16,500CAD
  Nộp hồ sơ

Justice Institute of British Columbia (JIBC) là học viện công lập hàng đầu ở Canada, với nhiều chương trình đào tạo đội ngũ các chuyên gia về lĩnh vực tư pháp và an toàn của cộng đồng xã hội thông qua các phương pháp như đào tạo, ứng dụng ngành nghề và nghiên cứu đặc biệt. Được thành lập vào năm 1978, những chương trình học của JIBC được công nhận đạt theo tiêu chuẩn quốc tế, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể sử dụng kiến thức, kỹ năng thực tế để ứng dụng trên toàn thế giới. JIBC cung cấp nền tảng giáo dục cho sinh viên với những kiến thức, kỹ năng cần thiết được đào tạo bởi những chuyên gia đầy kinh nghiệm trong ngành. Bên cạnh đó, JIBC cũng đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất nhằm cho sinh viên có cơ hội được tiếp cận những công nghệ tân tiến nhất trong nền kinh tế thay đổi, cùng với đó sinh viên có cơ hội được hợp tác với nhiều ngành nghề khác. Theo khảo sát của DASCO năm 2020, khoảng 83% sinh viên hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng giáo dục của trường. JIBC có thể tự hào nói rằng sinh viên tốt nghiệp từ JIBC có thể tạo sự khác biệt. 

 

Cao đẳng:

 • Kinh tế - Luật: Hành pháp, Quản trị khẩn cấp & an ninh, 
 •  Y tế - Sức khỏe: Nhân lực chăm sóc chuyên sâu, Khoa học sức khỏe

Đại học:

 • Kinh tế - Luật: Hành pháp, Quản trị khẩn cấp & an ninh

Sau đại học:

 • Kinh tế - Luật: Hành pháp
 • Y tế - Sức khoẻ: Quản lý khẩn cấp
 • Học viện công lập hàng đầu ở Canada
 • Chương trình học được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế 
 • Có tỷ lệ sinh viên hài lòng hoặc rất hài lòng với chất lượng giáo dục cao đạt khoảng 83% (khảo sát của DASO, 2020)

Học phí*: $16,500

Chi phí sinh hoạt: $11,000

Phụ phí: $1,000

* Đây là mức học phí trung bình. Học phí của một số ngành có thể cao hơn mức trung bình.

 

 

Liên hệ chương trình

Hãy trao đổi với chuyên gia AMV ngay hôm nay

AMV cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.