FAQs

Câu hỏi thường gặp

FAQs

Điều kiện đầu vào

Hầu hết các trường trung học Úc yêu cầu học sinh quốc tế phải học từ lớp 10. Rất hiếm trường nhận học sinh vào thẳng lớp 11.

Nếu học sinh đã học hết lớp 11 ở nước sở tại có thể chọn vào thẳng hệ Dự bị Đại học (Foundation program) học 1 năm rồi chuyển tiếp vào năm 1 hệ Cử nhân.

Hệ Cao đẳng Úc yêu cầu: ĐTB 6.5+, tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc tương đương. Nếu chưa đạt yêu cầu tiếng Anh, sinh viên có thể học hệ tiếng Anh tối đa 20 tuần rồi chuyển tiếp vào hệ Cao đẳng.

 

Trường nội trú luôn có yêu cầu đầu vào cao hơn trường trung học hệ homestay.

  • Trung học hệ homestay thường chỉ yêu cầu ĐTB 6.8+, tiếng Anh IELTS 5.5+ hoặc bài thi AEAS thay thế.
  • Trung học nội trú thường yêu cầu ĐTB 8.0+, tiếng Anh IELTS 6.5+ hoặc AEAS 80+.

Hệ Cử nhân Úc yêu cầu: ĐTB 7.0+, tiếng Anh IELTS 6.0+ hoặc tương đương. Nếu chưa đạt yêu cầu tiếng Anh, sinh viên có 2 lựa chọn:

  • Học hệ tiếng Anh rồi chuyển tiếp vào hệ Cử nhân.
  • Học hệ Pathway: Vừa học tiếng Anh vừa học chính khóa.

Điều kiện đầu vào

Điều kiện học bổng

Hồ sơ nhập học

Chi phí du học

Hồ sơ xin visa

Nhà ở

Trước khi bay

Làm thêm

Cơ hội định cư