FAQs

Câu hỏi thường gặp

FAQs

Điều kiện học bổng

Trường trung học công lập ở Canada có mức học phí vô cùng hợp lý $12,000 - $15,000 nên gần như không cấp học bổng cho học sinh quốc tế. Một số trường tư thục cấp một khoản học bổng đầu vào nhỏ (không tái tục hàng năm) cho sinh viên quốc tế.

Hệ Cao đẳng và Cử nhân Canada có mức học phí vô cùng hợp lý dao động $16,000 - $30,000. Do đó, các trường Canada chỉ cấp một mức học bổng nhỏ $500 - $4,000 để hỗ trợ thêm cho sinh viên quốc tế. Một vài trường có học bổng cao lên đến 50%. Hãy liên hệ Đại diện tuyển sinh và điều phối học bổng AMV Study để được hỗ trợ xin học bổng phù hợp.

Điều kiện đầu vào

Điều kiện học bổng

Hồ sơ nhập học

Chi phí du học

Hồ sơ xin visa

Nhà ở

Trước khi bay

Làm thêm

Cơ hội định cư